Prvotní analýza až finální realizace

Značení potrubí

Plastový nosič s klipem

Označení potrubí je povinné pro všechna potrubí obsahující nebezpečné látky.

Od června 2015 musí být všechny nebezpečné chemické látky a směsi označeny předem definovanou etiketou CLP.

Směrnice EU č. 92/58 mj. stanovuje:
Nádoby používané při práci s nebezpečnými látkami nebo přípravky vymezenými ve směrnicích 67/548/EHS, nádoby používané pro skladování těchto nebezpečných látek nebo přípravků a viditelné potrubí obsahující nebo přepravující nebezpečné látky nebo přípravky musí být označeny štítkem (piktogramem nebo symbolem na barevném pozadí) v souladu s touto směrnicí. Látky stanovené směrnicí 67/548/EHS jsou všechny, které jsou specifikovány jako: výbušné, oxidující, velmi hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé a dráždivé. 

Jak značit potrubí?

Postup pro označení potrubí je v ČR stanoven normou ČSN 13 0072, která mimo jiné stanovuje:

 • Pipe MarkingPotrubí určené pro požární ochranu se opatří na celém povrchu červeným nátěrem, nebo se označí červenými pruhy v barvě podle ČSN 01 8010.
 • Potrubí s tlakovou pitnou vodou se označuje pruhem v modré barvě podle ČSN 01 8010.
 • V provozu musí být označení jednoznačné a viditelné z místa lokální obsluhy zařízení, armatur apod.
 • Podle provozní tekutiny se potrubí označuje barevně dle tabulky barev barevnými samolepícími pásy šířky minimálně 150 mm.
 • Pruhy a pásy se zásadně označuje potrubí ve vzdálenosti 150 až 500 mm od strojního zařízení, potrubních křižovatek, potrubních mostů, armatur a před a za překážkami nebo stěnami, kterými potrubí prochází. Rovné potrubí se označuje na nezbytně nutných místech, nebo pravidelně ve vzdálenostech 5 až 10 metrů.
 • Barevné označení potrubí se doplňuje nápisy, štítky a bezpečnostními tabulkami podle části IV příslušné normy.

 

Barevné označování potrubí lze doplnit štítky a tabulkami, které uvádějí:

 • Název provozní tekutiny, např. napájecí voda
 • Označení kombinací písmen a čísel, např. NaOH 30%
 • Chemické vzorce provozní tekutiny, např. H20
 • Doporučuje se vyznačit směr proudění provozní tekutiny šipkou
 • Nebezpečnost provozní tekutiny se v provozu na potrubí obvykle vyznačuje značkami podle ČSN 01 8012, které doplňují předchozí údaje. Bezpečnostní značka může být součástí štítku nebo tabulky.

Materiály

Samolepicí etikety a role 
 • Výborná odolnost proti vodě, oleji, mastnotě
 • Výborná adhese i na nerovné podklady, polypropylen, ABS, práškový lak
Samolepicí laminovaný polyester  Požadovaný text a symboly jsou na etiketu digitálně vytištěny a následně je tisk zakryt průhlednou polyesterovou laminací.
 • vynikající adhese na většinu podkladů díky kvalitnímu akrylátovému adhesivu
 • extrémní odolnost teplotám: -40 °C až + 110 °C
 • vysoká odolnost průmyslovým chemikáliím
 • UV stálost
 • venkovní odolnost 5–7 let
 • všechny barvy potrubního značení Brady odpovídají specifikaci dané normou ČSN 130072
 Nerezový podklad na etikety
 • odolná plastová tabulka s potiskem nebo pouze pro nalepení etikety
 • plastovou tabulku připravíme na požadovaný rozměr 
   
Nerezový štítek se stahovací páskou 
 • nerezový štítek se stahovací páskou

Ochrana potrubí proti spálení na ošetřeném povrchu:

Nabízíme vám jedinečný termoizolační systém obsahující aerogel - nejlepší izolační složku na světě.

Nabízí takové ochranné vlastnosti, které předčí nedostatky běžné izolace (jako např. polyuretanová pěna, minerální vlna...)

Systém poskytuje výjimečné izolační vlastnosti, které snižují tvorbu kondenzátu pomocí izolace chladných kovových podkladů od teplého vlhkého vzduchu. Je ideální pro oblasti, jako jsou zpracovatelská zařízení, potrubní rozvody a prostory nádrží (suché), kde dochází k časté kondenzace a vzniku koroze.

 

Centrála společnosti

Romana Čtvrtlíková, DiS.
asistentka prodeje
+420 734 230 605
office@aledo.cz

 

Aledo s.r.o. 
Náměstí spojenců 3138, 796 01 Prostějov
IČO: 29298776
DIČ: CZ29298776 

+420 734 230 605
aledo@aledo.cz

Všechny kontakty >>