Podlahové značení

Provádíme značení podlah skladových a průmyslových hal a podzemních garáží.

Značení na podlahách ve skladových a výrobních halách zajistí:

  • splnění normativních požadavků pro bezpečnost práce (šířky uliček, pohyb osob a manipulační techniky v jednom prostoru...) a požární bezpečnost
  • požadavky provozovatelů na kvalitní organizaci logistiky jak při skladování, tak při manipulaci s materiálem

Služby společnosti Aledo v oblasti podlahového značení zahrnují:

  • úvodní posouzení stavu
  • návrh značení 
  • provádíme podlahová značení, která označují komunikace pro vozidla a pojízdná zařízení ve vnitřních pracovních prostorách objektů v souladu s obecně závaznými normami a předpisy ČSN 26 9010, ČSN 26 9030 a nařízením vlády č. 11/2002 Sb.
  • realizaci s následnou údržbou nebo přeznačením
  • z hlediska životnosti se jedná o nejvíce namáhané prvky značení; a zejména v provozech s vyšším znečištěním a těžkou manipulační technikou je nutno toto značení pravidelně obnovovat

Samolepicí pásky a symbolyProtiskluzové pásky a symbolyFotoluminiscenční pásky a symbolyPodlahové nátěry

Realizace podlahového značení provádíme po dohodě se zákazníkem některou z technologií:

Značení jakostními podlahovými páskami s vysoce odolným kaučukovým lepidlem. Čáry lze realizovat v několika šířkách (od 50 mm).

Značení je odolné proti chemikáliím. Výhodou je rychlost a možnost jednoduchého odstranění (změny). V porovnání se značením barvou je však životnost nižší a nelze toto řešení použít tam, kde je využívána těžká manipulační technika.

Značení podlahovou akrylátovou barvou nebo epoxidovou pryskyřicí.

Variabilní šíře čáry. Vysoká přilnavost k danému povrchu (zpravidla betonová podlaha), stálobarevnost. Rychlé schnutí (po 4-6 h lze zatížit manipulační technikou). Odolnost proti otěru. Vyšší životnost v porovnání s podlahovými páskami. Aplikace zařízením bez spalovacího motoru s nízkou hlučností a bez znečištění prostředí hal.

Floor marking

Jedná se o nejvíce namáhané prvky značení a zejména v provozech s vyšším znečištěním a těžkou manipulační technikou je nutno toto značení pravidelně obnovovat. V takovém případě je součástí naší dodávky i odstranění starého poškozeného značení.

Součástí dodávky je technický list + bezpečnostní list + prohlášení o shodě

Současně může být v dodávce realizováno i další značení do skladových nebo výrobních hal.

Centrála společnosti

Romana Čtvrtlíková, DiS.
asistentka prodeje
+420 734 230 605
office@aledo.cz

 

Aledo s.r.o. 
Náměstí spojenců 3138, 796 01 Prostějov
IČO: 29298776
DIČ: CZ29298776 

+420 734 230 605
aledo@aledo.cz

Všechny kontakty >>