Lockout / Tagout

Aledo řešení pro komplexní zavedení procedury Lockout / Tagout

Procedura Lockout/Tagout

V oblasti BOZP se naše firma již delší dobu velmi aktivně podílí na aplikaci procesů LOCKOUT/TAGOUT (LOTO) v mnoha firmách, v široké škále podnikatelských činností.

Lockout / Tagout – označení rizikových míst

Jak již samotný název napovídá (UZAMKNOUT/OZNAČIT), jedná se o unikátní kombinaci produktů k současné vizualizaci možného rizika pomocí identifikátoru (visačka, štítek, aj.) a mechanického zabránění manipulace s potenciálním zdrojem rizika (ventily, páky, vypínače, aj.) pomoci speciálních uzávěrů. Například se tedy jedná o bezpečnostní označení místa visačkou, bezpečnostní tabulkou či štítkem.

Celý systém značení je doplněn bezpečnostními zámky, které je možno dle bezpečnostních požadavků různě kombinovat. Zavedení úspěšného a efektivního systému LOTO je mnohdy velmi náročný proces kombinující mnoho faktorů, které ovlivňují úspěšnou aplikaci systému. Náš tým odborných pracovníků je schopen zajistit bezproblémové zavedení tohoto systému nejen pro značení potrubí od prvotního auditu až po dodávku a instalaci konečného řešení.

Produkty Brady a MasterLock

Lockout/Tagout je plánovaný bezpečnostní postup, jehož součástí je vypnutí přívodu energií do průmyslových strojů a zařízení po dobu provádění údržby nebo oprav. Tento postup slouží k minimalizaci rizik, která představují stroje pod zdrojem energie nebo elektřinou.

Pro Evropu jsou platná opatření vyžadující vypnutí a uzamknutí energetických zdrojů při provádění oprav průmyslových strojů. Nejlepší řešení pro shodu se zákonem a ochranu zdraví a majetku se nabízí v podobě zavedení systému LOTO do podnikové praxe.

Naše společnost má jako jediná v ČR ve svém sortimentu zastoupeny produkty dvou předních světových výrobců LOTO produktů – Brady a MasterLock. Jedná se o celosvětově certifikované loto prvky.

Procedura Lockout/Tagout (neboli uzamknout a označit) sestává ze dvou kroků:

1. Lockout – Uzamknout - Zamezit

Umístění speciálního uzávěru a visacího zámku na místo, které je kritické pro uvolnění zdroje energie, a to takovým způsobem, že je ostatním osobám znemožněno odpojený či odstavený stroj zapnout bez použití hrubé síly.

2. Tagout – Označit - Informovat

Označení uzávěru visačkou, která ostatní uživatele informuje o tom, že na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto. Na tuto visačku lze zapsat také informace, které se týkají odpojení (jméno zodpovědného pracovníka, datum dokončení, atd.). Na zadní straně visačky může být umístěn stručný text s popisem kroků, které musí zaměstnanec provést před vypnutím nebo odpojením zařízení - s jeho podpisem. Tím potvrdí, že dané kroky provedl.

Jaké typy rizik řeší zavedení systému LOTO

Systém LOTO, tj. celý systém Lockout/Tagout, napomáhá eliminovat bezpečnostní rizika v nejrůznějších typech provozů. Mezi hlavní skupiny rizik, jimž procedura LOTO s úspěchem zabraňuje, patří:

Mechanická rizika - zamezuje pohybu zařízení či činnosti stroje, např. v případě lisu, frézy, soustruhu a dalších strojů

Elektrická rizika - omezuje riziko úrazu elektrickým proudem

Chemická rizika - zamezuje výskytu chemikálií, nebezpečných kapalin či plynu v potrubí (pára, plyn, kyselina)

Proč zavést systém Lockout/Tagout:

  • Nižší počet nehod a nižší náklady na úrazy
  • Kratší odstávky, vyšší produktivita
  • Nižší přímé náklady
  • Nejlepší bezpečnostní praxe

Lockout / Tagout

Centrála společnosti

Romana Čtvrtlíková, DiS.
asistentka prodeje
+420 734 230 605
office@aledo.cz

 

Aledo s.r.o. 
Náměstí spojenců 3138, 796 01 Prostějov
IČO: 29298776
DIČ: CZ29298776 

+420 734 230 605
aledo@aledo.cz

Všechny kontakty >>