Audit/Poradenství

Společnost ALEDO s.r.o. nabízí audit a poradenství při zavádění LOTO.

Rádi k Vám pošleme specialistu, který provede celkový audit na Vašich pracovištích a navrhne řešení pro uzamykání zařízení.

V prvním kroku vytipuje během jednoho dne minimální rozsah pomůcek potřebných pro zajištění všech zařízení. V druhém kroku přijede na Vaše pracoviště a domluví s Vámi přesný způsob zajištění jednotlivých zařízení včetně zpracování obecné směrnice pro zajišťování zařízení a instrukcí (návodů) na konkrétní stroje - vše dle Vašich požadavků. V třetím kroku provede zaškolení zainteresovaných zaměstnanců včetně praktických ukázek.

Nevíte si rady, který LOTO prvek použít? Pošleme k Vám specialistu, který s Vámi prvky na místě vyzkouší a navrhne nejlepší způsob zajištění.

Efektivní program Lockout ve 4 krocích

Úspěšná impelementace procedury Lockout/Tagout (LOTO) zahrnuje 4 kroky:

LOTO program

1. Vytvořte zásady a postupy kontroly energií

Prvním krokem je vyvinout a zdokumentovat zásady programu LOTO, které podrobně identifikují jeho účel a rozsah.

Můžeme vám pomoci vytvořit harmonogram úspěšné realizace programu LOTO, kdy bude nutné provést audit všech stávajících potenciálních zdrojů nebezpečné energie, vytvořit seznam, popsat postupy a definovat odpovědnosti.

Proč potřebujete postupy LOTO:

  • Postupy slouží jako kontrolní listy, které zaměstnancům pomáhají předcházet chybám, a snižují riziko nehod a úrazů.
  • Postupy urychlují činnost procedury LOTO, čímž dochází ke zkrácení odstávek a zlepšení provozní produktivity.
  • OSHA vyžaduje dokumentované postupy kontroly energií specifické pro každý stroj.

2. Identifikujte všechny kontrolní body energií

V tomto kroku musíte lokalizovat a jasně označit všechny kontrolní body energií, včetně ventilů, vypínačů, jističů a zástrček, trvale umístěnými etiketami nebo visačkami. Naše tiskárny etiket nebo etikety vyrobené dle vašeho zadání jsou spolu s trvanlivými samolepicími materiály určeny k tomu, aby vám poskytly spolehlivou a trvanlivou identifikaci.

3. Oprávněné zaměstnance vybavte správnými uzamykacími nástroji a výstražnými prostředky

Nabízíme vám komplexní řadu prostředků a nástrojů LOTO - visací zámky (bezpečnostní, nevodivé i mosazné zámky), uzávěry LOTO (univerzální uzávěry, uzávěry ventilů, jističů), visačky, etikety, skříňky na uzávěry, stanice na visací zámky a další.

4. Zaměstnance školte a podporujte povědomí o bezpečné pracovní praxi

Společnost Aledo nabízí své odborné zkušenosti v oblasti školení zaměstnanců a vedoucích. Dokážeme připravit jasný plán školení, definovat požadovaný obsah pro konkrétní účastníky a vyškolit vaše vedoucí pracovníky tak, aby byli schopni provádět interní školení.

Centrála společnosti

Romana Čtvrtlíková, DiS.
asistentka prodeje
+420 734 230 605
office@aledo.cz

 

Aledo s.r.o. 
Náměstí spojenců 3138, 796 01 Prostějov
IČO: 29298776
DIČ: CZ29298776 

+420 734 230 605
aledo@aledo.cz

Všechny kontakty >>