Využití RFID technologie v praxi

Nespornou a nenahraditelnou výhodou RFID čipů oproti čárovým kódům je skutečnost, že čtecí zařízení nemusí mít s čipem optický kontakt, přičemž přichycení RFID nálepky je stejně jednoduché jako nalepení zmíněného kódu.

Je zde však ještě jedna vlastnost, kterou čárové kódy nikdy neumožní, a to je možnost nejenom informaci z čipu číst, ale také ji tam zapisovat a přepisovat.

Logistika:

 • zrychlení procesu příjmu, výdeje, přesunu a inventarizace produktu
 • odstranění chyb obsluhy a zpřesnění celé evidence produktů
 • minimalizace nákladů spojených se značením produktů
 • opakovaný zápis údajů zboží do čipu během celého logistického pohybu
 • přesná evidence spotřebitelských jednotek, kartónů, palet
 • velká odolnost RFID čipů (vlhkost, teplota, atd.)
 • rychlé načtení údajů - není nutná přímá viditelnost označených jednotek

Výroba:

 • přesné řízení toku materiálu ve výrobě (snížení zásob)
 • dohled na správnou kompletaci celku
 • zpětná dohledatelnost až na úroveň jednotlivých materiálů
 • okamžitá informace o stavu výroby
 • možnost zápisu informací do čipu během výroby
 • sledování využití a činností na pracovišti
 • možnost umístit čip natrvalo do výrobku a informace poté využít v distribuci

Evidence majetku:

 • snížení chybovosti při evidenci a inventarizaci majetku
 • výrazné zrychlení procesu inventarizace majetku
 • možnost zápisu více dat do čipu na majetku, např. uložení poslední inventarizace
 • finanční úspory v nákladech na obsluhu při inventarizaci

 

Pokud máte zájem dozvědět se více o RFID technologie, neváhejte nás kontaktovat.

Centrála společnosti

Romana Tichá, DiS.
asistentka prodeje
+420 734 230 605
office@aledo.cz

 

Aledo s.r.o. 
Náměstí spojenců 3138, 796 01 Prostějov
IČO: 29298776
DIČ: CZ29298776 

+420 734 230 605
aledo@aledo.cz

Všechny kontakty >>