RFID technologie

RFID TECHNOLOGIE

Zvyšte svou konkurenceschopnost pomocí RFID technologieuhf_rfid tag

Revoluce ve výrobě: Naskočte na moderní způsob, jak v rekordním čase odbavovat zboží pomocí radiofrekvenčních vln.

 

RFID (Radio Frequency Identification) znamená radiofrekvenční systém identifikace. Nabízí mimořádně rychlé a přesně řešení zpracování dat. Zapojení RFID technologie umožňuje firmám zvýšit svou efektivitu a výkonnost ve skladových, logistických i výrobních procesech. RFID řešení se využívá ve výrobě, v logistice i v prodeji a zefektivňuje celý proces od výroby zboží až po jeho distribuci zákazníkům.

RFID technologie jako klíč k fungující SMART FACTORY

Zefektivňování procesů je alfa omega nastupující epochy Průmyslu 4.0. Úkolem SMART FACTORY je docílit splynutí strojů s IT technologií a internetem. Internet věcí (IoT) posouvá původně autonomně jednající izolované články (lidi, techniky, procesy) do jednoho uceleného, samostatně fungujícího celku. A právě RFID technologie přináší celosvětově srozumitelný a přesný způsob identifikace předmětů.

 

Informace o zboží se elektronicky zapisují do malých RFID čipů, ze kterých je lze načítat a opakovaně přepisovat pomocí rádiových vln. Tyto RFID čipy zrychlují procesy a nabízí okamžitý přístup ke všem údajům o výrobě zboží, což umožňuje pružně reagovat na jakoukoli konfiguraci objednávky.

Hlavní výhody RFID technologie

 • Nezaměnitelnost. Každý RFID tag má jedinečné sériové číslo.
 • Přepisovatelnost. RFID štítky lze pomocí čtecího zařízení opakovaně přepisovat, což umožňuje pružně reagovat na každou fázi výrobního procesu a distribuce.
 • Vzdálená komunikace. RFID čtečky a štítky spolu komunikují i na dálku bez nutnosti vizuálního kontaktu.
 • Rychlost. RFID technologie umožňuje současné načíst vícero tagů (až 100 tagů/1 sec).

Využití RFID technologie

RFID řešení je dnes nezbytným krokem ke globální konkurenceschopnosti firem. Technologie pomáhá firmám v průběhu celého procesu výroby a distribuce zboží a zásadně zvyšuje její efektivitu a výkonnost.

 

LOGISTIKA
 • Zrychlení procesu příjemky, výdejky, přesunu a inventarizace produktů
 • Zpřesnění evidence všech produktů a minimalizace rizika chyb u obsluhy
 • Snižování nákladů spojených se značením produktů
 VÝROBA
 • Přesné řízení toku materiálu ve výrobě a snižováním zásob
 • Dohled na správnou kompletací celku.
 • Zpětná dohledatelnost všech informací až na úroveň jednotlivých materiálů
 • Okamžitý přístup k informacím o stavu
EVIDENCE MAJETKU
 • Snížení chybovosti při evidenci a inventarizaci majetku
 • Výrazné zrychlení celého procesu inventarizace
 • Možnost zapsat do čipu související data, např. uložení poslední inventarizace

 

Technologie založená na rádiové frekvenci přináší zrychlení procesů až na 4 úrovních. Implementace podporuje politiku kontinuálního zlepšování KAIZEN a stává se tak nedílným prvkem INDUSTRY 4.0 a internetu věcí. Přispívá k eliminaci plýtvání MUDA a to konkrétně u typu čekání (waiting), kde snižuje zbytečné prostoje minimálně u 5 různých procesů a vrstev v dodavatelsko-odběratelském řetězci.

ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI NAPŘÍČ DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝM ŘETĚZCEM

rfid

RFID technologie od ALEDO

Sepsali jsme pro vás důvody, proč přejít na RFID řešení právě od firmy ALEDO.

 Prvotřídní kvalita. Jsme experti v oboru. Sledujeme nejnovější trendy a vyvíjíme vlastní RFID programy i zařízení.

Kompletní řešení. Navrhneme vám to nejlepší řešení přímo pro vaši firmu. Pomůžeme vám s výběrem nejvhodnějších RFID tagů, čteček, tiskáren i softwaru a provedeme vás procesem implementace.

Znalosti. Jsme zběhlí v normách VDA koncernu VW a řídíme se novinkami.

Široká nabídka. Využíváme různé typy RFID štítků, včetně těch vysoce odolných.

Adaptabilita. Umíme propojit RFID řešení s vašimi interními systémy.

Konzultace. Pobavíme se s vámi o možné aplikaci vhodného RFID řešení pro vaši firmu.

 

Centrála společnosti

Romana Čtvrtlíková, DiS.
asistentka prodeje
+420 734 230 605
office@aledo.cz

 

Aledo s.r.o. 
Náměstí spojenců 3138, 796 01 Prostějov
IČO: 29298776
DIČ: CZ29298776 

+420 734 230 605
aledo@aledo.cz

Všechny kontakty >>