Jak funguje RFID technologie

RFID Tagy

RFID tagy se v současné době vyrábějí v několika variantách, dle velikosti a materiálu a s tím souvisejícího použití (tagy produktové, kartonové, paletové, malé tagy na láhve, RFID etikety) a dle způsobu použití (nalepení přímo na objekt), tzv. "Inlays" pro další použití pro výrobce - přímo zabudováné do produktů a zapouzdřené (například plastové - mají větší odolnost a používájí se i v případě umístění tagu na kovový materiál, zde zajišťují oddálení čipu a antén od rušivého podkladního materiálu kovu).

Dělení na základě frekvence:

  • LFLow Frequency, pásmo: (30 až 300) KHz. Nejčastěji 125 KHz a 134 KHz. Čtecí vzdálenost přibližně do 10 cm. Technologie založená na LF je vhodná k identifikaci osob (přístupové karty zaměstnanců), nebo čipy k identifikaci zvířat (ISO 14223).
  • HFHigh Frequency, pásmo: (3 až 30) MHz. Nejčastěji 13,56 MHz. Čtecí vzdálenost až do 1 m. Tato technologie je vhodná pro identifikaci zboží (ISO 15693), dále je na ní postavena NFC komunikace (ISO/IEC 18092) a také v tomto pásmu pracuje většina platebních karet a platebních terminálů.
  • UHFUltra High Frequency, pásmo: (300 až 3000) MHz. Nejčastěji 960 MHz. RFID identifikace probíhá až na 12 m a dosahuje několikanásobně (20x) rychlejšího datového toku oproti LF a HF. V případě aktivní tagů je čtecí vzdálenost až 100 m. Dále je UHF energeticky až 60x efektivnější oproti HF. Navíc je cena těchto pasivních tagů nižší, než v případě LF a HF. UHF standard upravuje ISO 18000.

RFID čtečky

RFID technologyFunkcí RFID čtečky je odečíst informace z RFID tagu. Komunikace probíhá na poměrně krátkou vzdálenost a bezdrátově. Není tedy potřeba, aby čtečka „viděla" na štítek. RFID čtečka obsahuje RF modul, který funguje zároveň jako vysílač i přijímač radiových signálů. Vysílač se skládá z oscilátoru, který vytvoří přenosovou frekvenci, dále z modulátoru, který do přenosového signálu vloží potřebné příkazy, a nakonec ze zesilovače, který dodá signálu dostatečnou sílu k aktivaci tagu. Přijímač obsahuje demodulátor, který si dokáže z příchozího signálu dokáže vytáhnout vyslané informace a opět zesilovač, který posílením příchozího signálu umožňuje jeho zpracování. Kontrolní jednotkou je mikroprocesor, který pomocí operačního systému a vnitřní paměti filtruje a ukládá data. Ty jsou pak připraveny k odeslání do sítě.

Fixní RFID čtečka

RFID čtečky mají několik typů: fixní, mobilní nebo ruční. Typ čtečky se volí s ohledem na její využití a na prostředí, ve kterém bude používána.

Fixní čtečky jsou většinou využity ve chvíli, kdy se RFID technologie nasazuje ve větším měřítku. Typicky jsou nainstalovány do bran, nákladových vrat nebo na běžící pásy, aby aktualizovaly inventář nebo pro sledování dílů, nářadí či vybavení.

Fixní čtečky vyžadují přístup k uzemněnému zdroji energie a obvykle jsou do zbytku sítě napojeny kabely jako RS-232, RJ-45 nebo USB.

Čtecí RFID brána

RFID brána je složená z několika komponent: anténa, čtečka, zabudovaný počítač, zdroj kabeláž a další. Slouží především k hromadnému načítání RFID tagů na velkou vzdálenost v pohybu. Své uplatnění najde především v logistice a výrobě, kde lze načítat (např. pomocí RFID identifikovat zboží, nebo materiál při průjezdu palety z jedné haly do druhé aj.).

RFID bránu lze samozřejmě využívat nejen pro identifikaci zboží, ale také k identifikaci lidí, a to především tam, kde je nežádoucí jejich součinnost.

Ruční RFID čtečka

Ruční RFID čtečky jsou kompaktní, lehké a s odolnou konstrukcí, aby vydržely i drsnější zacházení. Připojením kabelu ke čtečce je možné zajistit konstantní nabití a přístup k síti. Přenosnost je však obvykle mnohem důležitějším faktorem, tudíž většina zařízení je díky integrované anténě schopna bezdrátové komunikace a je vybavena dobíjecí baterií. Ještě všestrannější čtečky pak jsou vybaveny i scannerem čárových kódů.

Schopnost číst RFID je dostupná i ve formě přídavného zařízení v podobě PCMCIA karty, která může být vložena do tabletu či dokonce telefonu, takže není problém mít RFID na androidu či windows mobile.

Naše UHF čtečka/zapisovačka tagů, vyvinutá naším vývojovým oddělením, je realizována hned v několika provedeních: ruční s displejem, stolní, propojitelná s chytrým telefonem.

Tagové antény

Tagové antény pohltí energii a vyšlou ji k čipu, čímž jej aktivují. Obecně se dá říci, že čím větší plochu anténa má, tím více energie je schopná pohltit a předat čipu, čímž se zvětšuje vzdálenost, na kterou se dá tag číst.

Neexistuje univerzální anténa, vhodná pro všechna využití. Konstrukce antény je tedy plně podřízena jejímu použití. Některé tagy jsou optimalizovány pro specifické frekvenční rozpětí a jiné zase jsou vylazeny tak, aby byly perfektně funkční i po přichycení k materiálům, jež obvykle zabraňují bezdrátové komunikaci (například některé druhy kovů a tekutin). Antény mohou být vytvořeny z nespočetného množství materiálů. Mohou být vytištěny, vyleptány, nalisovány či dokonce depozitovány z plynné fáze na štítek.

Tagy, které mají jen jednu anténu, nejsou tak spolehlivé, jako tagy, jež jich mají více. V případě jediné antény velmi záleží na nasměrování štítku. Jinak může dojít ke vzniku tzv. mrtvých zón neboli oblastí, ve kterých není možné pohltit dostatečné množství energie ze signálu, tudíž nedojde k aktivaci RFID čipu a není možná komunikace se čtečkou. Tag s duální anténou je schopný tyto zóny eliminovat, což zvyšuje jeho čitelnost, ale je nutné jej vybavit specializovaným čipem.

Software

Software je definován jako sada strojově čitelných instrukcí, jež řídí procesor počítače při vykonávání konkrétních úkonů. Uživatelé každodenně využívají tisíce softwarových aplikací, od aplikací v telefonech až po specializované programy, jako je software pro analýzu a přístup k informacím, nasbíraných RFID systémy. Příkladem aplikace, jež poskytuje grafické rozhraní pro přímou interakci s RFID zařízeními, je Speedway Connect Software. Obecně se dá říci, že aplikace vám umožňují získat data, která hledáte, kdykoliv je potřebujete ve formě, v jaké chcete.

 

Pokud máte zájem dozvědět se více o RFID technologii, neváhejte nás kontaktovat.

Centrála společnosti

Romana Čtvrtlíková, DiS.
asistentka prodeje
+420 734 230 605
office@aledo.cz

 

Aledo s.r.o. 
Náměstí spojenců 3138, 796 01 Prostějov
IČO: 29298776
DIČ: CZ29298776 

+420 734 230 605
aledo@aledo.cz

Všechny kontakty >>