Kam s nefunkční zářivkou?

Zelená firmaŘada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde u nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od loňského roku se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v našem obchodě při nákupu nové.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře. Obsluha svěrného dvora od vás úsporku zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro společnost Aledo s.r.o. zajišťuje kolektivní systém REMA Systém, a.s., který nám poskytuje nejen speciální sběrné nádoby, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Děkujeme občanům a našim zákazníkům, že třídí odpad a odevzdávají na sběrných dvorech nebo v naší společnosti použité elektrospotřebiče!

Vše o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti REMA Systém, a.s. najdete na stránkách www.remasystem.cz.

Kde můžete použité a nefunkční žárovky či zařivky odevzdat: Kostelecká 5, Prostějov; 796 01 Prostějov

 

Zdroj: Prostějovské radniční listy ze dne 24. února 2016

Centrála společnosti

Romana Tichá, DiS.
asistentka prodeje
+420 734 230 605
office@aledo.cz

 

Aledo s.r.o. 
Náměstí spojenců 3138, 796 01 Prostějov
IČO: 29298776
DIČ: CZ29298776 

+420 734 230 605
aledo@aledo.cz

Všechny kontakty >>