Aledo představuje 6S

Termín 5S je používaný v managementu a v principech štíhlého řízení (LEAN = strategie štíhlé výroby). Je používán jako 5 základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující o zavedení štíhlé, přehledné a čísté výroby. Původ hesel je japonský.

Hesla 5S

6S schéma1. Seiri (Sort) - Rozděl - revize a kontrola pracoviště a jasné rozlišení mezi tím, co je nezbytné a co je zbytečné

2. Seiton (Set in Order) - Setřiď - označení a organizování nezbytných položek tak, aby mohly být opětovně použity

3. Seiso (Shine) - Uspořádej - logické uspořádání položek používaných při výrobním procesu

4. Seiketsu (Standardize) - Zdokumentuj - zdokumentování a standardizace veškerých postupů prvních 3S

5. Shitskuke (Sustain) - Dodržuj - systematické dodržování zjištěných postupů a plánů správného postupu 6S

5S + Safety = 6S >>> 6S = Aledo

6. Safety - Bezpečnost - základ pro všechny ostatní kroky. Eliminace nebezpečí, vytváření a udržování bezpečného pracoviště a bezpečných pracovních podmínek.

Společnost Aledo s.r.o. vám dokáže zajistit nejlepší nástroje pro identifikaci a odstranění potenciálních rizik a nebezpečí. Disponujeme řešením pro kontrolu nebezpečné energie prostřednictvím produktů Lockout/Tagout (LOTO). Únikové východy, chodby, koridory a celé vaše pracoviště označíme prostřednictvím našich bezpečnostních tabulek. Pokud hledáte způsob, jak označit potrubí obsahující nebezpečné látky, využijte značení potrubí od společnosti Aledo. V případě, že potřebujete označit komunikace, pěší zóny, manipulační prostory, máme pro vás řešení v podobě podlahového značení (podlahové pásky, podlahové nátěry). Bezpečnostní zábrany společnosti Aledo zase využijete při ochraně zdraví osob, zděných a ocelových konstrukcí, regálů, výrobních linek a také při ochraně dopravní techniky. Pěnové formy na nářadí jsou nejlepším řešením pro lepší vizualizaci a organizaci pracovního prostředí.

PRO VÍCE INFORMACÍ A AKTUÁLNÍ NABÍDKU KONTAKTUJTE NAŠE ODBORNÍKY Z DIVIZE ŘEŠENÍ BOZP.

Centrála společnosti

Romana Čtvrtlíková, DiS.
asistentka prodeje
+420 734 230 605
office@aledo.cz

 

Aledo s.r.o. 
Náměstí spojenců 3138, 796 01 Prostějov
IČO: 29298776
DIČ: CZ29298776 

+420 734 230 605
aledo@aledo.cz

Všechny kontakty >>